e-Doonori kasutusjuhend

 

e-Doonorit saab kasutada verevõtmise andmete vaatamiseks, kontaktandmete muutmiseks ja küsitluselehe täitmiseks doonor, kes on andnud verd vähemalt 3 korda, omab ID-kaarti või kellel on sõlmitud Mobiil-ID leping.

Doonor saab siseneda e-Doonori keskkonda verekeskuse kodulehelt www.verekeskus.ee. ID-kaardiga sisenemiseks peab doonori arvutisse olema installeeritud ID-kaardi tarkvara.

 

Sisselogimise link ID-kaardi või mobiiliga:

Joonis 1. e-Doonorisse sisenemine

 

ID-kaart nupule vajutades kontrollitakse ID-kaardi olemasolu ja teostatakse isikutuvastus PIN1 abil:

 Joonis 2. Isikutuvastus ID-kaardiga

Mobiil-ID tuvastuse korral

Kui doonoril on sõlmitud Mobiil-ID leping, siis on võimalik e-Doonorisse logida sisse ka Mobiil-ID’ga. Selleks tuleb sisestada e-Doonori lehel telefoninumber ning vajutada nupule Mobiil-ID. Pärast seda kuvatakse e-Doonori aknas kontrollkood.  Sama kontrollkood kuvatakse ka telefoni ekraanil.

Joonis 3. Doonori tuvastamine Mobiil-ID

Kui need koodid kattuvad, siis peab kasutaja sisestama telefonis Mobiil-ID PIN1 koodi.

Kui Doonor on tuvastatud ja doonoril on vähemalt 3 vereandmist, avaneb e-Doonori kasutuskeskkond:

 Joonis 4. e-Doonori kasutuskeskkond

 

 Akna ülemises osas on Doonori isikukood, doonori kood ja andmed viimase vereloovutuse aja ja koha kohta, samuti vereloovutuste arv kokku ja vereloovutuste arv jooksval aastal. e-Doonori keskkonna sulgemiseks kasutada nuppu „Sulge“:

 Joonis 5. Doonorluse andmed

 

 Vasakpoolses aknas on info viimase vereloovutuse kohta, ajalugu kõikide vereloovutuste ja uuringute kohta ning soovitused:

image015

 Joonis 6. Viimane vereloovutus

 

Juhul, kui mõni analüüs ei ole normis, siis tehes hiirekliki Soovituste nupul saab lugeda soovitusi toitumise ja tervise osas:

image018

 Joonis 7. Soovitused

 

 Nupu alt „Kõik vereloovutused“ saab vaadata varasemaid vereloovutusi ja uuringute tulemusi. Esitatav info on sarnane viimase vereloovutuse alt saadava infoga:

image021.JPG

 Joonis 8. Kõik vereloovutused

 

Doonor saab muuta oma kontaktandmeid. Kui doonoril on varem pandud elukohaks aadress, mis on muutunud Eesti haldus- ja asutusjaotuse klassifikaatoris kehtetuks, siis kuvatakse antud aadress helehallilt. Samuti ei ole võimalik kehtetuks tunnistatud aadressi valida elukohaks.

Joonis 9. Eesti haldus- ja asutusjaotuse klassifikaatoris kehtetuks tunnistatud aadress

 

Vajutades nupule "Doonori andmete kontroll" saab näha muudetud andmeid rasvases kirjas.

 Joonis 10. Doonori kontaktandmete muutmine

Andmete kinnitamiseks tuleb vajutada nupule „Korras“

 

 e-Doonor võimaldab täita küsitluslehe mugavalt kodus juba enne verekeskusesse tulekut. Enne küsitluslehe täitmist tuleks esmalt üle vaadata järgmine soovitav vereandmise aeg:

 Joonis 11. Järgmine vereloovutus

 

Täidetud küsitluslehe andmed kehtivad 7 (afereesiprotseduuril 5) kalendripäeva, pärast seda need tühistatakse ning doonor peab verekeskuses (või eelnevalt kodus) täitma uue küsitluslehe. Küsitluslehe täitmiseks tuleb teha hiireklikk nupul „Küsitlusleht“:

image015.JPG

Joonis 12. Küsitlusleht

Seejärel tuleb valida doonorluse liik ja küsitluslehe täitmise keelena eesti, vene või inglise keel.

Kui doonor loovutab reeglina täisverd, siis tuleks valida „Täisveri“, kui doonor on olnud pikemat aega afereesidoonor, siis „Aferees“:

image030_1.JPG

 Joonis 13. Vereloovutuse liigi ja keele valik

 

 Küsitlusleht avaneb vajutades nupule „Ava“. Küsitluslehe täitmisel tuleks olla tähelepanelik ja vastata kindlasti kõikidele küsimustele. Vastuste kinnitamiseks on küsimustiku lõpus nupp „Kinnita“. Nupp „Sulge“ sulgeb lehe ilma küsitluslehte kinnitamata:

image017.JPG

Joonis 14. Küsimustik eesti keeles

image018.JPG

 Joonis 15. Küsimustiku sulgemine või kinnitamine

image036_1.JPG

 Joonis 16. Fragment küsimustikust vene keeles

image038_1.JPG

 Joonis 17. Fragment küsimustikust inglise keeles